Adapted lighting provides a better environment for children, parents and employees at the neonatal ward

Clinic - Medicine

This article is written by Region Skåne and was published in Swedish in their December 2020 newsletter. For more information in English, read the neonatal story on our website.

För tidigt födda barn är väldigt ljuskänsliga, därför arbetade personalen på neonatalavdelningen tidigare ofta i mörker. Tack vare finansiering från EU-projektet Lighting Metropolis fick IVA-rummen och de tillhörande föräldrarummen speciella ljusinstallationer i samband med att den nya neonatalavdelningen byggdes.

– Innan vi flyttade in i de nya lokalerna var det många medarbetare som klagade över huvudvärk, ögonproblem och sömnstörningar, berättar Annika Rosén som var projektledare under ljusprojektet.

Till sin hjälp hade hon undersköterskan Annette Velin.
– Annette och jag samarbetade tätt under projektet, det var verkligen värdefullt. Eftersom hon jobbar på neonatalavdelningen snappade hon upp frågor som jag, som inte var på plats dagligen, annars kunde ha missat.

Samarbete mellan region, universitet och näringsliv

Ljusprojektet drevs i samarbete mellan Region Skåne, Lunds tekniska högskola, Köpenhamns universitet och företaget Brainlit AB.
– Det är ingen lätt utmaning att skapa en ljusmiljö där personalen får tillräckligt med ljus för att se ordentligt utan att de små barnen blir störda av för skarpt ljus. Alla inblandande bidrog med sin speciella kompetens.

Två ljusdesigners hjälpte oss att ta fram ett antal ”ljusrecept” som kan användas med hänsyn till hur barnet mår i stunden, vilka aktiviteter som pågår i rummet eller vilken tid det är på dygnet, berättar Annika.

Ta en dusch för att piggna till

I ett samtalsrum har man dessutom installerat en ”ljusdusch” där den som jobbar natt kan gå in och sätta sig en stund när tröttheten slår till. Den anpassade belysningen gör att man piggnar till och bättre klarar de sista timmarna på passet – utan att det stör den viktiga nattsömnen.

Gott resultat

Nu, drygt två år efter att belysningen kom på plats, kan Annika konstatera att både personalen och föräldrarna som vistas på avdelningen tillsammans med sina små barn, är väldigt nöjda med resultatet.

Enkätundersökning om arbetsrelaterade besvär

Inför flytten till de nya lokalerna genomfördes en strukturerad och vetenskapligt förankrad enkätundersökning där medarbetarna på neonatalavdelningen fick besvara frågor om sådant som kan tolkas som arbetsrelaterade besvär. Svaren visade att många upplevde besvär med huvudvärk, bekymmer med ögonen och sömnstörningar.

– Under sensommaren nu i år genomförde vi samma mätning igen. Nu blev resultatet ett helt annat! Det är bara hälften så många medarbetare som anger att de har besvär med huvudvärk nu jämfört med i den tidigare mätningen. Det är inte heller många som anger att de har problem med sina ögon eller att de lider av sömnbesvär, berättar Annika.

Resultatet pekar i en tydlig riktning – ljuset är viktigt

– Även om vi inte med säkerhet kan säga att det bara är belysningen som spelat in är det många av medarbetarna som jobbat i de mörka IVA-rummen på den gamla avdelningen som vittnar om att den specialdesignade ljusmiljön inneburit en stor förändring till det bättre. När barnen mår så bra att familjerna kan flytta från IVA-rum till vanligt vårdrum får vi ofta höra att de önskar att de kunnat ta med sig belysningen dit. Sammantaget är resultatet jättepositivt, och vi är alla så klart väldigt glada över att arbetsmiljön blivit så mycket bättre, avslutar Annika.

Share this story

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter