Newsroom

Archives
Hur mycket är din hälsa värd?

Hur mycket är din hälsa värd?

Ja, det beror helt på vem du frågar. Hur mycket pengar och tid vi lägger ner på att upprätthålla en hälsosam livsstil är högst individuell. Vi har jämfört kostnader som vi lägger på sömn och motion, två områden som är starkt förknippade med hälsan, med dygnsrytmsbelysning som har samma typ av hälsoeffekter.

Follow us on MyNewsdesk

Follow BrainLit
Shopping Basket
North America

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website