Belysning för desinfektion

Belysning för desinfektion

För säkrare miljöer

Världen vi lever i är osäker och den senaste pandemin har visat att virus och bakterier kan leva både i luften och på ytor och därmed spridas och påverka vår hälsa. När vi lär oss att leva med dessa smittoutbrott finns det en efterfrågan på ett effektivt sätt att desinficera ofta besökta offentliga utrymmen för att skydda människor från skadliga patogener.

Med hjälp av vår erfarenhet av belysning har vi utvecklat ett unikt system som använder UV-C-ljus för att snabbt, säkert och automatiskt desinficera både luft och ytor för att skapa en säker och hälsosam miljö.

Belysning för desinfektion

UVen

Med vår lösning UVen exponeras tomma rum för UV-C-ljus för desinfektion. Ett avancerat säkerhetssystem som använder radar och infraröda sensorer identifierar att området är obemannat. UVen kopplar sedan automatiskt in en desinfektionssekvens för att eliminera eventuella patogener från både luft och ytor.