Investerare

Företagets handslag

Engagerade ägare gör skillnad

Vi är ett privatägt företag som har som mål att etablera biocentrisk belysning som en global standard, med stöd av av ett engagerat team och ett kommersiellt och vetenskapligt råd.

I maj 2021tecknades totalt aktier för mer än 124,3 miljoner kronor under nyemissionen, varav befintliga aktieägare tecknade 74,1 miljoner kronor och nya aktieägare tecknade 50,2 miljoner kronor. Bland de största investerarna finns Danir AB, som nu tar en betydligt mer aktiv roll i bolagets utveckling, grundarna av SINCH med Björn Zethraeus och Kristian Männik i spetsen samt entreprenören Gustaf Ramel.

En aktieemission med Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare avslutades i december 2019och tog in 110 miljoner kronor. 

Ledningsgrupp och råd

Extra bolagsstämma 2022

Aktieägarna i BrainLit AB, org.nr 556902-2014, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 december 2022. Stämman kommer att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Ärende som avses är ett godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, samt beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler.