Biocentrisk belysning

Biocentrisk belysning bygger på en djup förståelse för människans fysiologi.

Ljuset påverkar alla arter på jorden, särskilt människan. Vi behöver ljus för att se, men vi behöver det också för vår hälsa. Ljusexponering är viktigt för att hjälpa vår kropp att fungera ordentligt - för att stödja cirkadiska rytm.

Biocentrisk belysning är ett belysningssystem som simulerar de viktigaste aspekterna av dagsljus inomhus. Ljuset är utformat för att stödja en stabil cirkadisk rytm med många fördelar för vår hälsa och vårt välbefinnande, bland annat bättre humör och bättre sömn.

Om du inte får rätt ljusexponering kan det leda till störningar i dygnsrytmen, vilket är förknippat med många negativa hälsoeffekter.

Biocentrisk belysning

Ljusa dagar och mörka nätter.

Ljusa dagar och mörka nätter hjälper oss att upprätthålla en balanserad dygnsrytm. När vi tillbringar tid inomhus förlitar vi oss på att belysningen stöder detta behov. Biocentrisk belysning tar hänsyn till de viktigaste aspekterna av dagsljuset under hela 24-timmarscykeln och förändras dynamiskt under dagens lopp.

Fördelar med biocentrisk belysning

Ljusrecept

BrainLits biocentriska ljusmiljöer är unika och skräddarsydda. Med hjälp av vår ljusrecept, levererar vi ljus som är anpassat efter olika miljöer och aktiviteter. Olika situationer kan kräva en särskild typ av ljus för att få oss att känna oss pigga eller avslappnade. Vi vill säkerställa den bästa möjliga miljön för dig, oavsett tillfälle. Ljusrecept säkerställer att slutanvändaren får rätt mängd cirkadisk påverkan vid rätt tidpunkt.

Standarder för cirkadisk påverkan

De två vanligaste standarder för cirkadisk påverkan som används för att mäta och kommunicera ljusets inverkan på den cirkadiska rytmen är Melanopic Equivalent Daylight Illuminance (m-EDI) och Circadian Stimulus (CS). Olika byggnads- och ljusstandarder använder olika mått för belysningskrav.

  • m-EDI mäter absorptionen av ljusexponering i ögat, vilket påverkar vår dygnsrytm.⁵
  • CS mäter påverkan av ljusexponering på en individs melatoninnivåer och cirkadiska rytm.⁶

Melanopisk dagsljuseffektivitet (mDER)., som är nära besläktad med m-EDI, återspeglar hur lik en ljuskällas spektrum är dagsljuset när det gäller att stimulera det cirkadiska systemet. En ljuskälla som stimulerar det cirkadiska systemet lika mycket som dagsljus har en DER på 100%, medan en ljuskälla som inte alls stimulerar det cirkadiska systemet har en DER på 0%.

Biocentrisk belysning utformas i första hand utifrån dessa mått. Både på armatur- och systemnivå. Biocentriska belysningslösningar kan alltid leverera minst 250lux mEDI i relevanta områden medan den faktiska mEDI vid en viss tidpunkt styrs genom ljusreceptet. BrainLit rekommenderar att man i många fall går längre än 250lux mEDI och BCL-lösningar för 350 eller 500lux mEDI finns tillgängliga.

Biocentriska belysningslösningar

Skräddarsydda lösningar

Fristående

Takarmatur Balder

Armaturer

Alla BrainLit-armaturer är utformade för att ge hälsosamt ljus med ett brett spektrum av cirkadisk effekt.

Takarmatur Balder

Ljus för idag, ljus för imorgon.

Med Biocentric Lighting vill vi sätta en ny standard för inomhusbelysning. Förutom att stödja en balanserad dygnsrytm kan vi också hjälpa dig att skydda dig mot dåligt ljus. 

Genom att få bättre ljus under dagen kan du:

Skydda dig mot de negativa effekterna av dåligt kvällsljus.

Till exempel innebär ett starkt cirkadiskt ljus under dagen färre cirkadiska störningar, som orsakas av exponering för blått ljus från skärmar, på kvällen.

Skydda dig mot drastiska avvikelser från schemat.

Om du reser eller gör drastiska förändringar i din sömn- och vakencykel kanske du inte känner dig lika seg eller påverkad av förändringarna i ditt schema som du gjort om du inte hade haft rätt ljusexponering under dagen.

Alven

Kort- och långsiktiga fördelar med biocentrisk belysning

Genom att upprätthålla en balanserad dygnsrytm kommer du på lång sikt att uppleva mindre betydande biverkningar än vad du annars skulle göra när du avviker från ditt normala schema (t.ex. att somna senare under helgen). Du kan jämföra det med att ha en balanserad kost men njuta av en tårtbit då och då.

Alven

Sammanfattning

*I en genomsnittlig biocentrisk belysning miljö med BCL m500

Dag in, dag ut.

De anställda behöver inte vara på kontoret varje dag i veckan för att dra nytta av ljuset. Ljusets effekt är långsiktig och gör att man känner sig lika fräsch på måndagen när man kommer tillbaka från helgen som vilken annan dag som helst.

Prestanda när som helst, var som helst.

Inom elitidrott kan frekventa resor och schemaändringar påverka prestationen. Med Biocentric-belysning kan du bidra till att säkerställa hög prestanda oavsett tid och plats.

Sömn som du kan räkna med.

Biocentrisk belysning bidrar till en stabil och regelbunden sömncykel så att äldreboende kan känna sig lika bekväma som hemma.

Referenser

  1. Nagare R, Woo M, MacNaughton P, Plitnick B, Tinianov B, Figueiro M, Access to Daylight at Home Improves Circadian Alignment, Sleep, and Mental Health in Healthy Adults: A Crossover Study, Int J Environ Res Public Health (2021) Sep 23;18(19):9980.
  2. Figueiro MG, Steverson B, Heerwa- gen J, Kampschroer K, Hunter CM, Gonzales K, Plitnick B, Rea MS, The impact of daytime light exposures on sleep and mood in office workers, Sleep Health (2017) Jun;3(3):204-215.
  3. Viola AU, James LM, Schlangen LJ, Dijk DJ, Blue-enriched white light in the workplace improves self-reported alertness, performance and sleep quality, Scand J Work Environ Health (2008) Aug;34(4):297-306.
  4. Hviid, C. A. P. P., C.; Dabelsteen, K. H. En fältstudie av den individuella och kombinerade effekten av ventilationshastighet och ljusförhållanden på elevernas prestationer. Building and Environment 171, 106608, doi:https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106608 (2020).
  5. Detta är en förenkling, för mer information läs mer: https://cie.co.at/publications/cie-system-metrology-optical-radiation-iprgc-influenced-responses-light-0
  6. Detta är en förenkling, för mer information läs mer: Rea et al. Light as a circadian stimulus for architectural lighting https://doi.org/10.1177/1477153516682368