Elevernas provresultat ökar med 12% tack vare rätt belysning

BrainLits belysning i ett klassrum i Malmö, Sverige.

En ny fältstudie som utförts av forskare vid Danmarks tekniska universitet har visat att det är möjligt att på mellannivå Eleverna presterar 12% bättre i matteprov i biocentrisk belysning. Det Lundbaserade företaget BrainLit levererade Systemet som styr den biocentriska belysningen, som bland annat bygger på Nobelprisvinnare forskning om cirkadiska rytmer.

Inomhusmiljön spelar en avgörande roll för skolelevernas förmåga att ta till sig och bearbeta information. I en ny studie anses dessutom belysningsmiljön vara en avgörande faktor. I studien undersöktes hur prestationen hos 92 danska elever i fjärde och femte klass påverkades av faktorer som belysning under en fyraveckorsperiod i oktober och november 2019. Belysningsmiljön bestod av ett biocentriskt ljus i blåtton med ett genomsnitt på 748 lux anpassat för att efterlikna dagsljuscykeln, jämfört med ett traditionellt konstant ljus i gulton med 447 lux.

Betydande skillnader hittades mellan elevernas resultat i de två olika belysningsmiljöerna, med en 12% förbättring av matematikresultaten i det biocentriska ljuset jämfört med det konstanta ljuset. Hastighet och koncentration mätt med ett d2-test ökade också med 5,4% respektive 6,1%.

- Studien visar tydligt att vi människor, som har levt i tiotusen generationer i enlighet med dagsljusets cykler, fortfarande behöver naturligt ljus för att prestera som bäst och må bra, trots att många av oss tillbringar en stor del av vår tid inomhus, säger Dr. Klas Sjöberg från Lunds universitet, medlem i BrainLits vetenskapliga råd, vars forskning fokuserar på ljusets inverkan på hälsan.

Ljuset som mäts i studien har utvecklats av det Lundbaserade företaget BrainLit som en systemlösning på problemet med att vi tillbringar mindre tid i dagsljus än vad vi har gjort i tiotusen generationer. Lösningen består av sensorer och algoritmer som styr belysningen utifrån individers eller gruppers behov av dagsljus. I praktiken innebär detta att BrainLits system använder olika lampor som efterliknar dagsljuset inomhus under hela dagen för att ögonens ganglieceller ska kunna signalera till kroppen att den ska justera produktionen av sömnhormonet melatonin för stabila cirkadiska rytmer.

- Vår idé är enkel och bygger på avancerad teknik som gör det möjligt för inomhusbelysningen att efterlikna dagsljuset för att få oss att må bra. Vi tror att människor inom några år kommer att vara nöjda endast med belysning som också har en positiv inverkan på deras välbefinnande, säger BrainLits vd Niclas Möttus Olsson.

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2017 tilldelades för forskning om vår cirkadiska rytm och förklarar hur växter, djur och människor optimerar sin fysiologi för att förbereda sig för de olika faserna i dygnets olika skeden.
dag. Ljuset är den viktigaste faktorn för att kontrollera den cirkadiska rytmen.

Studien publicerades den 13 januari 2020 i tidskriften Building and Environment av forskare vid Danmarks tekniska universitet. BrainLit hade ingen delaktighet i studien. Studien finns att läsa här.

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter