Tord Wingren

Mänskligt beteende - Finansiell rådgivare

Mängden och typen av ljus omkring dig påverkar dig mer än du kan föreställa dig. Att arbeta på ett kontor med enbart artificiellt ljus under större delen av dagen är en ny erfarenhet för människans biologi och under de senaste åren har dess skadliga effekter på vår hälsa blivit uppenbara.

BioCentric Lighting är BrainLits innovation för att lösa detta samhällsproblem. Systemet bygger på vår ständigt växande kunskap om den cirkadiska rytmen och hur ljuset inte bara påverkar den, utan i princip styr den. För att inte tala om hur den skiljer sig från person till person. Forskningen tar aldrig slut, och för BrainLit-teamet är det givande att kunna tillhandahålla verktyg för forskare för att påskynda sina studier av ljus för att samla in mer kunskap om ljusets inverkan och hur den varierar för varje individ.

Sömnmönster och hälsorisker
- Vi är alla av olika kronotyper, morgonmänniskor, kvällsmänniskor och alla variationer däremellan. Kvaliteten på vår sömn förändras också med åldern, ju äldre vi blir desto sämre blir vår sömn. Tidigt i BrainLits forskning var det uppenbart att vi måste ta itu med individuella behov, förklarar BrainLits grundare Tord Wingren.

Brist på riktig sömn är i sin tur orsaken till många skadliga tillstånd. Depression, typ 2-diabetes och fetma är vanligare hos personer med sen kronotyp, eller kvällspersoner. Nyligen upptäcktes hur vår sömn kan påverkas positivt av ljusförhållanden, och att den stärker vårt immunförsvar har betonats alltmer under de senaste åren.

Optimala tider för näring
-Det finns fortfarande luckor i vår kunskap, men mer och mer information blir tillgänglig. År 2002 upptäckte man en speciell typ av receptorcell i våra ögon. Dessa sällsynta celler är oerhört känsliga för skiftet i blått ljus under dagen. I sig är detta spännande, men sedan 2002 har det hänt så mycket inom kronobiologin. Vi har alla en biologisk klocka i varje cell och vi har flera cykliska system. Det innebär till exempel att vi inte ska äta vid en viss tidpunkt, utan det finns optimala tider för när vi ska äta, säger Tord Wingren.

Men våra dagliga cykler är inte exakt 24 timmar. De flesta har en cirkadisk rytm som är något längre än 24 timmar, medan andra har kortare cykler. Detta regleras och synkroniseras varje dag - av naturligt blått ljus. En brist på naturligt blått ljus, som till exempel i en kontorsmiljö, orsakar cyklerna att bli alltmer fördröjda vilket gör fler av oss till kvällsmänniskor. Det blir allt svårare att få tillräckligt med sömn och vi fastnar i en nedåtgående spiral.

Blått ljus sänker melatoninnivåerna och höjer kortisolnivåerna. Detta gör oss alerta och effektiva, men på kvällen behöver vi så små mängder blått ljus som möjligt för att höja melatoninnivåerna igen så att vi kan sova gott.

Tidpunkten för ljuset är avgörande
-Forskning har visat hur viktigt det är att få bara två timmars ljus varje dag. Två timmars naturligt ljus på morgonen är mer värt för oss än två timmar på kvällen, det tidiga ljuset ger oss motståndskraft mot dåliga ljusförhållanden senare samma dag, säger Tord Wingren.

Människans biologi har påverkats av ljus i tusentals generationer. Det är först under de senaste generationerna som vi har tagits bort från det naturliga ljuset och utsatts för konstgjorda förhållanden. Våra olika kronotyper kan vara ett arv från våra avlägsna förfäder, som redan hade olika roller i samhället.

- Ljusstyrkan kunde vara bländande, men sol- och himmelskonceptet, som kombinerar ljuspaneler och strålkastare, återskapade så småningom förhållandena för dagsljus.

- Studier visar att det finns en genetisk komponent i kronotyperna. Bland grottmänniskorna var vissa tvungna att hålla sig vakna sent för att hålla elden tänd och hålla utkik efter rovdjur, säger Tord Wingren.

Många tusen år senare har dessa kronotyper fortfarande en inverkan på våra dagliga prestationer. Eftersom de varierar under våra liv, varierar också de tider då vi är mest effektiva. Tonåringar är till exempel ökända för att vara kvällsmänniskor, stanna uppe sent och vara svåra att väcka på morgonen.

Ljuset påverkar vår prestation
-Varför tvingas de då göra matteprov tidigt på morgonen? Hur skulle de prestera några timmar senare, när deras kroppar är som mest effektiva? Det finns studier av idrottare för att ta reda på vilken tid på dygnet som är bäst för alla att prestera maximalt och det skiljer sig upp till 26 procent under dagen. Om man känner till kronotyperna i en lagsport kan man använda ljus för att synkronisera deras biologier så att de kan prestera det mesta, säger Tord Wingren.

BioCentric Lighting är det enda sättet att uppnå dessa effekter i en inomhusmiljö med artificiellt ljus. Tord Wingren har nu levt med idén i årtionden och med det faktiska systemet i flera år. Men ursprungligen var även han skeptisk till hur det skulle fungera.

- Jag var verkligen tveksam när jag provade de första prototyperna, armaturerna behövde finjusteras för att efterlikna det naturliga omgivande ljuset perfekt.

- Ljusstyrkan kunde vara bländande, men sol- och himmelskonceptet, som kombinerar ljuspaneler och strålkastare, återskapade så småningom förhållandena för himmelsljuset. Numera känner jag en oerhört positiv effekt på hela mitt välbefinnande tack vare detta ljus. När jag lämnar den miljö där jag har BioCentric Lighting längtar jag genast efter den, avslutar Tord Wingren.

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter