Madeleine Selvander

Vetenskapen sover aldrig, forskning pågår hela dagen, varje dag. Ett vetenskapsbaserat företag som BrainLit måste därför alltid hålla sig ajour med de senaste vetenskapliga rönen, annars riskerar man att hamna bakom flötet. Av denna anledning har företaget sedan det grundades utvecklat sina produkter i samråd med dess vetenskapliga råd, vars uppgift är att hålla ledningen uppdaterad och hitta nya sätt att tillämpa tekniken.

Madeleine Selvander är en av medlemmarna i det vetenskapliga rådet. Som ögonläkare och tidigare ögonkirurg känner hon väl till hur det mänskliga ögat fungerar inifrån och ut. För att inte tala om hur det påverkas av ljus och vilken inverkan detta i sin tur har på resten av vår biologi.

- BrainLits teknik bygger på två olika aspekter av vetenskap. Först har vi den tekniska delen med LED-lampor, optik och nanoteknik för att producera ljus med kort våglängd och återskapa dagsljusförhållanden inomhus. Den andra delen handlar om hur våra kroppar reagerar på det ljus som våra ögon tar emot och vår förmåga att analysera detta, förklarar Madeleine Selvander.

För mindre än 20 år sedan upptäcktes en ny typ av fotoreceptorcell i det mänskliga ögat. ipRGCs-cellen är en speciell typ av gangliecell som finns på en djupare nivå i ögat än vad man tidigare trott. Denna typ av cell reagerar på ljus med blå våglängd, omkring 480 nm, och kontrollerar vår dygnsrytm.

Anpassning till individuella kronotyper

- Armaturer för inomhusbruk, t.ex. glödlampor, halogenlampor och lysrör, producerar mycket lite ljus med dessa våglängder. När vi saknar denna stimulans förlorar vi vår känsla för dag och natt. En dag och en natt motsvarar 24 timmar, men de flesta människor har en cirkadisk rytm som är något längre än 24 timmar, så vi behöver ljuset för att ställa in vår rytm, annars förskjuts den. För kontorsarbetare innebär detta att de blir kvällsmänniskor, men måste ändå gå upp tidigt på morgonen och lider av sömnbrist, säger Madeleine Selvander.

- Vi undersöker vetenskaplig forskning som kan bli relevant för BrainLit och diskuterar nya sätt att tillämpa vetenskapliga rön.

Detta är grunden för BrainLits tekniska vision: att tillhandahålla inomhusljus med samma kvalitet som naturligt utomhusljus och på så sätt återställa vår dygnsrytm i stället för att låta arbetsplatsförhållandena gradvis slita ut oss. För Madeleine Selvander, som inte bara är ögonläkare utan även har en ingenjörsbakgrund, verkade hennes första kontakt med BrainLit vara ödesbestämd.

- Jag träffade Peter K Andersson, som då var VD för BrainLit, och han nämnde något om ljus och hur det påverkar oss. Om jag ska vara ärlig var jag väldigt skeptisk, men också fascinerad och nyfiken. Om jag var ovetande om detta måste det samma gälla för många andra också. Så jag blev ihärdig och berättade för dem att de behövde hjälp från någon yngre - och kanske från en kvinna, skrattar hon.

I dag är hon en av experterna i det vetenskapliga rådet. Klas Sjöberg, överläkare i gastroenterologi vid det världsberömda universitetet i Lund, är ordförande och sammankallar styrelsen var sjätte vecka. Övriga ledamöter är Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi, Lennart Minthon, professor i klinisk minnesforskning, Lars Samuelsson, professor i halvledarelektronik och Tord Wingren, grundare av BrainLit, som bidrar på alla områden med sitt unika perspektiv och sin vision.

Anpassning av forskning och teknik

- Vi undersöker vetenskaplig forskning som kan bli relevant för BrainLit och diskuterar nya sätt att tillämpa vetenskapliga rön. Ofta har BrainLit tekniska lösningar som kan användas inom forskningen, men ingen har ännu gjort den forskningen. BrainLit har till exempel patentet och den tekniska lösningen för personliga ljusförhållanden, men forskningen om hur personligt ljus skiljer sig från standardljus är för närvarande ganska begränsad. Detta beror främst på problemet med de individuella variationerna och utmaningen att få fram exakta uppgifter om det faktiska ljuset som de utsätts för, säger Madeleine Selvander.

Ibland ligger tekniken före vetenskapen. I sådana fall menar det vetenskapliga rådet att det finns en möjlighet att påskynda forskningen genom att erbjuda forskarna rätten att använda BrainLits teknik för att få mer data. Men trots den breda expertis inom det vetenskapliga rådet finns det fortfarande ämnen som behöver utforskas ytterligare.

- Vi kommer att bjuda in experter på kronobiologi och hur vår biologi påverkas av den cirkadiska rytmen och BioCentric Lighting. Tillsammans har vi en mer än grundläggande förståelse för funktionerna, men att få tillgång till verkligt djupgående kunskap om detta intrikata förhållande... det skulle vara så intressant! avslutar Madeleine Selvander.

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter