Helsingborgs sjukhus

Klinik - Kirurg

BrainLits långsiktiga mål är att förbättra livskvaliteten för sina kunder och deras anställda. På sjukhuset i Helsingborg sätts denna vision på prov i en mycket utmanande miljö. Biocentrisk belysning används på neonatalavdelningen för att hjälpa för tidigt födda barn att få den nödvändiga styrkan och för att hjälpa föräldrar och personal att hantera den dagliga pressen.

- Barnen är extremt sårbara i det här läget och behöver mycket mörker, så att ha nattljuset på under dagen hjälper dem att anpassa sig långsamt och försiktigt. Deras rörelser och ansiktsuttryck talar om för oss när de känner sig bättre och kan börja vänja sig vid dagsljuset. För föräldrarna är ljussystemet också betryggande när de måste stanna med sitt barn i intensivvårdsrummen, förklarar sjuksköterskan Annette Velin, som arbetar på neonatalavdelningen.

Ljus för att gynna barn, föräldrar och personal

Sjukhuset har fyra akutmottagningar där barn och föräldrar kan vistas under de mest kritiska dagarna. För närvarande håller rummen på att utrustas med gula lampor för att komplettera det simulerade naturliga ljuset som ger både stimulans och komfort för barn och föräldrar.

- Föräldrar berättar om den extrema pressen att ha barn som är så svaga att de behöver intensivvård. Men belysningssystemet hjälper dem att reglera hur de kan hålla barnet i sina armar eller ha det i kuvösen, vilket lindrar en del av ansträngningen. Senare, när de kan flytta till ett vanligt vårdrum, vill de behålla ljuset. Tyvärr är det inte ett alternativ just nu, säger Annika Rosén, chef för avdelningen där neonatalavdelningen finns.

Hon har deltagit i projektet med Biocentrisk belysning på sjukhuset ända sedan det startade för mer än två år sedan. Ursprunget var Lighting Metropolis, ett samarbete mellan universitet, privata företag och den offentliga sektorn som finansieras av Europeiska unionen. Inom storstaden Köpenhamn var målet att skapa miljöer som gynnar den allmänna hälsan och välbefinnandet. Annika Rosén utsågs till projektledare och tog med sig sin egen erfarenhet av att arbeta med för tidigt födda barn.

- Tidigare var personalen tvungen att arbeta i mörker med släckta lampor för att inte belasta barnen. Hela skiftet skulle tillbringas i mörker, nu har de istället en arbetsmiljö som är anpassad för deras uppgifter.

- Eftersom jag en gång i tiden arbetade som sjuksköterska på neonatalavdelningen visste jag hur viktigt det är med bra ljusförhållanden för barnen. De har ännu inte utvecklats tillräckligt för att klara starkt ljus och höga ljud, så att kunna ställa in ljuset så att det följer olika tider på dygnet och vårdsituationen var en fantastisk möjlighet, minns Annika Rosén.

Nattskift och ljusduschar

Biocentrisk belysning och BrainLit befann sig fortfarande i ett tidigt skede när projektet startade, vilket gjorde att systemet och företaget växte och anpassade sig till den mycket krävande uppgiften att hjälpa ömtåliga barn och förtvivlade föräldrar att hantera sin prövning. Systemet testades i olika miljöer och anpassades till dessa mycket speciella önskemål med läkare och ljusdesigners som arbetade tillsammans och skapade det perfekta ljusreceptet. I mars 2018 flyttade neonatalavdelningen in i sina nya lokaler, där Biocentrisk belysning installerats.

- Tidigare var personalen tvungen att arbeta i mörker med släckta lampor för att inte belasta barnen. Hela skiftet skulle tillbringas i mörker, nu har de istället en arbetsmiljö anpassad för sina arbetsuppgifter, säger Annika Rosén.

Nattskiftet på neonatalavdelningen pågår från 21.00 till 07.00. På vintern kan det hända att de anställda inte ser dagsljus alls, eftersom de måste sova när deras skift är slut. Den cirkadiska rytmen störs - precis det problem som Biocentrisk belysning är till för lösa. Så utöver att akutrummen har armaturer som är anpassade till barnens och föräldrarnas behov har också personalen ett mötesrum som är utrustat med en ljusdusch.

- Under vargtimmen mellan 03 och 04 på natten kan upp till fyra personer samtidigt få en dusch av starkt ljus som är anpassad för att ge oss mer energi för ytterligare en timme eller två. Vi känner oss mer vakna och benen slutar att pirra. När jag först hörde talas om Biocentrisk belysning hade jag svårt att tro det. Men ju mer man lär sig desto mer fantastiskt blir det, säger sjuksköterskan Annette Velin.

Det EU-finansierade projektet är avslutat, men samarbetet mellan BrainLit och Helsingborgs sjukhus har bara börjat. I samband med att sjukhuset moderniseras installeras Biocentrisk belysning på ytterligare två våningar i den nya flygeln.

- Min önskan är att andra sjukhus ska kunna dra nytta av vårt partnerskap här och den nya kunskap som det har gett upphov till. Sjukhus i hela regionen kan förbättra vården av patienterna och främja personalens välbefinnande genom att använda vår modell, avslutar Annika Rosén.

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter