Köpvillkor

Allmänt

Webbplatsen www.shop-se.brainlit.com ("webbplatsen")Webbplats") tillhandahålls av Brainlit AB ("vi“, “oss" eller "Brainlit"), Scheelevägen 34, 223 63 Lund, org.nr 556902-2014, momsregistreringsnummer SE556902201401.

Dessa allmänna villkor (de "Villkor") gäller för köp som görs på webbplatsen. Genom att besöka och/eller att göra en beställning på Webbplatsen accepterar du och samtycker till innehållet i Villkoren. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått Villkoren innan du gör din beställning.

Vi förbehåller oss rätten att ändra Villkoren utan att meddela dig i förväg, genom att lägga upp nya Villkor på Webbplatsen. Den version av Villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på Webbplatsen när du gör din beställning.

De här Villkoren begränsar inte dina lagstadgade rättigheter. Om du tillförsäkras mer långtgående rättigheter genom lag än vad som framgår av Villkoren, kan du alltid använda dig av dina lagstadgade rättigheter.

Beställningar och betalning

Du måste vara minst 18 år för att handla på Webbplatsen. När du lägger en order kommer du att få ett e-postmeddelande som bekräftar att vi tagit emot din beställning. E-postmeddelandet bekräftar bara att vi har tagit emot din beställning och är inte ett godkännande av din beställning. Själva köpeavtalet ingås först när din betalning har godkänts och din beställning har administrerats av oss. Vi förbehåller oss rätten att inte godkänna din beställning, oavsett anledning. Vi förbehåller oss också rätten att annullera en godkänd beställning om varan du har beställt inte finns i lager, dina fakturauppgifter är felaktiga, vi inte kan leverera till den angivna leveransadressen, det har angetts fel pris för varan på Webbplatsen, vi har anledning att misstänka bedrägeri, du är under 18 år, eller till följd av Force Majeure-händelse (se nedan).

Om vi nekar eller annullerar din beställning så kommer vi att kontakta dig och, om möjligt, göra vårt bästa för att hitta en alternativ lösning.

Du har rätt att annullera din beställning fram tills att den har packats och skickats. Om du ändrar dig eller vill annullera din beställning av någon anledning, kontakta vår kundservice och ha ditt ordernummer tillgängligt.

Vi erbjuder säker betalning genom de betalningslösningar som från tid till annan tillhandahålls av Klarna och kortleverantörer. Brainlit har aldrig tillgång till betalningsuppgifter du uppger (t.ex. kortinformation). Observera att Klarna tillämpar egna villkor för betalningen, som du hittar här.

Priser och moms

Alla priser på Webbplatsen är inklusive mervärdesskatt (moms) och exklusive eventuella leveranskostnader.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna på Webbplatsen utan föregående meddelande.

Leverans

Fraktkostnad tillkommer med 595 kr vid köp upp till 35 000 kr. Vid köp mellan 35 001 kr och 55 000 kr är fraktkostnaden 995 kr. Vid köp över 55 000 kr är det fraktfritt. Observera att vi endast levererar till adresser i Sverige.

Beställningar som är gjorda på Webbplatsen skickas från Brainlits lager i Lund med DHL. Vi skickar beställningar varje arbetsdag och försöker leverera din beställning så snabbt som möjligt. Normal leveranstid är 2-5 arbetsdagar från att du har fått din beställningsbekräftelse. För att undvika leveransförseningar, säkerställ att du anger korrekt leveransinformation. Om du har några frågor om din leverans kontakta oss på info@brainlit.com.

Ångerrätt

Som konsument (ej för företag) har du en lagstadgad ångerrätt som innebär att du har rätt att frånträda avtalet (dvs. ett köp du har gjort på Webbplatsen) utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning (om din beställning levereras i separata försändelser beräknas tidsgränsen från dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista försändelsen i fysisk besittning).

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka oss ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post).

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du bekostar själv de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Byten

Om du vill byta varan du beställt mot en annan produkt, behöver du ångra ditt köp och beställa en ny vara i enlighet med dina önskemål. Du kan också kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Reklamation

Du har rätt att returnera en vara som, när den levereras, är felaktig eller inte stämmer överens med din beställning. Om du får en felaktig vara behöver du kontakta oss och lämna oss meddelande om felet så snart som möjligt, dock inte senare än inom två månader efter att du märkt (eller borde ha märkt) felet.

Brainlit ansvarar för fel som finns vid leveranstidpunkten och som du reklamerar till oss inom tre år (två år för företag) från att varan överlämnades. Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art.

Om du returnerar en vara som du bedömer är felaktig kommer vi att undersöka varan och – om vi är eniga i att varan är felaktig – antingen reparera, ersätta eller återbetala varans till dig, enligt vår preferens.

Vänligen kontakta vår kundtjänst om du vill reklamera en vara.

Force Majeure

Brainlit ansvarar inte för underlåtenhet eller försening av fullgörelse av sina skyldigheter om sådan försening eller underlåtenhet orsakas av en händelse utanför vår rimliga kontroll, inkluderat men inte begränsat till översvämning, eldsvåda, jordbävning, strejk eller annan arbetskonflikt, olycka, epidemi, pandemi, krig eller krigshändelse, civila oroligheter, upplopp, inträffad eller befarad terroristattack eller myndighets beslut eller föreskrift (” Force Majeure-händelse“).

Vi kommer att kontakta dig i händelse av en Force Majeure-händelse som påverkar våra möjligheter att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig. Om din leverans av varor påverkas av Force Majeure-händelsen kommer vi att omboka leveransen till ett datum så snart som möjligt efter att Force Majeure-händelsen har upphört. Alternativt kan du annullera köpet genom att lämna oss meddelande om det.

Personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy, som finns här.

Tillämplig lag

De här Villkoren, och köp gjorda på Webbplatsen, lyder under svensk rätt.

Tvistlösning

Om du tycker att en vara du har köpt hos oss är felaktig men vi inte håller med dig så kan du också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Vi medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer. Behörig domstol som för talan mot Brainlit är Malmö Tingsrätt i första instans.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@brainlit.com

Du kan också skicka ett brev till oss på adressen som anges i inledningen av Villkoren.