Hållbarhet

Hållbarhet fält av spannmål

Hälsosamt ljus för ett bättre liv

Vi är stolta över att agera ansvarsfullt i allt vi gör och hjälper kunder att förbättra sina belysningsmiljöer på ett hållbart sätt. 

Vi är eniga med UNs 17 mål för hållbar utveckling, även kallad Agenda 2030, efter en uppsättning riktlinjer som ska hjälpa oss att agera på ett hållbart sätt när det gäller de sociala, ekonomiska och klimatmässiga aspekterna av att skapa tillväxt på ett ansvarsfullt sätt.

Hållbarhet fält av spannmål

BrainLit-armaturer

BrainLit-armaturer uppfyller EU:s krav och Direktivet om ekodesign genom att registreras i den europeiska produktdatabasen för energimärkning (EPRELs) databas.

BrainLits Biocentriska armaturer är också utvecklade för att uppnå en optimal balans mellan maximal cirkadisk påverkan och maximal energieffektivitet.

BrainLit takpanel
Hållbarhetscertifieringa

Miljöcertifieringar och miljöstandarder

BrainLit samarbetar med entreprenörer och fastighetsägare för att planera och implementera sina belysningslösningar enligt olika miljöcertifieringar, beroende på fastighetsägarens eller hyresgästens behov, till exempel LEED, BREEAM och WELL-standarden.

Cirkadisk effektivitet

Den cirkadiska effektiviteten är ett mått på ljusets biologiska påverkan på människans sömn- och vakencykel och mäts som en procentandel i förhållande till standarddagsljus (Daylight Efficacy Ratio, DER). BrainLit-armaturer uppnår ett stort intervall på mellan 18-108% relativ cirkadisk effektivitet (DER) i en enda armatur. 

Energieffektivitet

Energieffektivitet uttrycks oftast som ljusutbyte i lumen/Watt (lm/W). Våra BCL-armaturer når idag upp till 110 lm/W vid CRI 90 och 2700K. Vår nästa generations ljuskällor, som nu håller på att utvecklas, sträcker sig längre än dessa gränser både när det gäller cirkadisk påverkan och energieffektivitet.

Material att ladda ner