Dan Löfgren

Dan Löfgren, chef för projektledning på BrainLit, och hans team har fram till idag personligen övervakat och lett alla installationer av BioCentric Lighting utom två. Det innebär att han har övervakat dussintals installationer, från Hongkong till New York och hem till Lund i södra Sverige.

Men hans dagar då han reste runt i världen för att installera BioCentric Lighting är nu över. BrainLit växer för snabbt för att inte ens Dan Löfgren ska kunna hantera det ständigt ökande antalet installationer personligen på plats. I stället har han utvecklat ett fjärrsystem där en av BrainLits certifierade lokala installationspartner besöker kunden för den fysiska delen av installationen medan han levererar fjärrkonfigurationen via ett 4G- eller 5G-nätverk.

Fjärranläggningar sparar tid och pengar

Den första installationen på distans gjordes i Finland utan att han lämnade sin arbetsplats. Det var en stor framgång och kommer att följas av många fler. Detta gör det inte bara möjligt för BrainLits personal att göra många fler installationer och minimera den tid kunden måste vänta på installationen - det sparar också tid och pengar för kunden. BrainLits jämförelse med installationen av ett traditionellt LED/HCL-system visar att fjärrinstallationen av BioCentric Lighting sparar kunden nästan 50 procent av den monetära kostnaden - och hela 88 procent av kundens tid.

Trots detta säger Dan Löfgren att han kommer att sakna den direkta kontakten med varenda BrainLit-kund som han hade träffat fram till dess.

-Denna automatisering är viktig både för kundens ekonomi och för vår miljö eftersom den minskar mängden energi som går till spillo. 

- Jag har lärt mig så mycket genom att själv besöka våra kunder, en stor del av kodningen av styrsystemet har faktiskt gjorts eller ändrats på grund av kundernas synpunkter, den personliga kontakten är ovärderlig. Vi är ett teknikbaserat företag som står i frontlinjen för ett stort paradigmskifte. Som sådant har vi en utmaning i att samtidigt vara nära våra kunder och fungera som kunskapsbärare. Men att jag ska vara överallt samtidigt är helt enkelt inte tillräckligt skalbart för våra behov, säger Dan Löfgren.

Så snart beslutet att installera BioCentric Lighting är fattat ansvarar Dan Löfgren för att se till att allt fungerar enligt kundens önskemål. Standardstyrsystemet anpassas till de särskilda kraven så att panelbelysningen, strålkastarna, kontrollpanelerna och andra komponenter fungerar optimalt i denna speciella miljö.

Om du installerar både rörelsedetektorer och ultraljudsdetektorer minimerar du den tid som rummet är tomt innan ljuset anpassar sig och automatiskt dämpas, vilket sparar så mycket energi som möjligt.

- Denna automatisering är viktig både för kundens ekonomi och för vår miljö eftersom den minskar mängden energi som går till spillo. När vi lyckas kommer kunden inte att tänka på belysningen överhuvudtaget. Aldrig tända den, aldrig släcka den, aldrig tänka att den är för ljus eller inte tillräckligt ljus. Bara njuta av den, förklarar Dan Löfgren.

Säkerställer att kunderna är nöjda

När installationen är klar återstår en viktig uppgift för Dan Löfgren att göra kunden till en fullvärdig användare av BioCentric Lighting: att lära kunden hur den fungerar, och ännu viktigare, varför den fungerar. Systemet i sig kräver absolut ingen hantering av kunderna när det väl är installerat, såvida de inte vill demonstrera det eller bara leka med de olika förprogrammerade inställningarna. Hur tekniken påverkar vårt välbefinnande är en mycket mer komplicerad process.

- Till att börja med märker många av ljusstyrkan eftersom de helt enkelt inte är vana vid att utsättas för så mycket lux inomhus. Vi hade en lokal kund där några anställda hade många åsikter, särskilt eftersom en av dem hade ögonproblem som gjorde att ljuset verkade bländande. Men två minuters förklaring av hur fördelaktigt ljuset är för våra biologier - och lite finjustering av arbetsplatsen - gjorde dem nöjda, berättar Dan Löfgren.

Utbildningsdelen av BioCentric Lighting-upplevelsen finns nu även tillgänglig i digital form på nätet. Alla hinder kan dock inte övervinnas. När Dan Löfgren tillfrågas om sin största utmaning på BrainLit påpekar han inte hur komplicerad programmeringen av det första systemet var, när han gjorde det själv som den fjärde heltidsanställde på företaget. I stället minns han om installationen av BioCentric Lighting på det svenska konsulatet i Hongkong.

- Det fanns en äldre herre som alla verkade respektera, men han talade aldrig till oss. Efter att ha flugit runt halva världen för att installera BioCentric Lighting för denna viktiga kund var vi angelägna om att vara till lags och nervösa för att behöva flyga tillbaka för att göra om allting. När vi slutligen var klara gick vi på lunch - och när vi kom tillbaka hade alla lampor bytts ut runt hans arbetsplats och endast runt hans arbetsplats. Jag har fortfarande ingen aning om vad hans position var, men om kunden är nöjd är jag nöjd, säger Dan Löfgren med ett förtjust leende.

Dela denna artikel

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter